FLAMA DEL CANIGÓ. Símbol d'unió / unitat dels Països Catalans

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

19-06-2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TRADICAT I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA:

Preàmbul:

Des de les entitats Tradicat i l’Associació d’Amics de la Bressola, és voluntat nostra signar un conveni de col·laboració ja que els nostres objectius de promoció de la cultura i la llengua catalanes al Principat i a la Catalunya del Nord són molt semblants.

Exposició de motius:

L’Associació d’Amics de La Bressola es va constituir l’any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l’expansió de les escoles catalanes de la Catalunya del Nord, en un temps en què mantenir-les obertes representava una extrema dificultat.

Durant aquests anys l’ajut ha consistit:

a) d’una banda, a intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l’existència a la Catalunya del Nord d’escoles que malden per recuperar la llengua catalana;

b) d’altra banda, a fer arribar a La Bressola tant les aportacions econòmiques recollides d’entre els associats, com els ajuts institucionals que s’han pogut anar aconseguint.

L’associació per a la promoció de les tradicions Catalanes, Tradicat, està completament d’acord i vol intentar ajudar els objectius de l’Associació d’Amics de la Bressola.

Per tot això, s’estableixen els següents acords:

1) L’associació Tradicat, és farà sòcia protectora de l’Associació d’Amics de La Bressola, mitjançant una quota fixa anual de 100€ que s’ingressarà al compte corrent de La Bressola un cop l’any pel juny.

2) L’associació Tradicat, demanarà als seus membres de Junta i col·laboradors que es facin socis de l’Associació d’Amics de La Bressola a títol personal. La decisió serà personal i lliure, només és una recomanació, i la quota anual seria lliure.

3) L’associació Tradicat posarà el logotip de la Bressola a la seva pàgina web (tradicat.cat) a través d’un bànner que condueixi a la pàgina amicsbressola.cat. Així mateix, l’Associació d’Amics de la Bressola posarà el logotip de Tradicat a la seva pàgina web (amicsbressola.cat) a través d’un bànner que condueixi a la pàgina tradicat.cat. Sense cap tipus de cost per a ambdues entitats.

4) L’associació d’Amics de la Bressola permetrà que anualment abans de la Flama del Canigó del 23 de juny, algú que s’acordi entre els Amics i Tradicat exposi en alguna de les reunions de les Ampes de les Escoles de la Bressola què és la Flama del Canigó, i animi als pares i mares que ho vulguin a acompanyar les rutes de la Flama amb els seus infants per la Catalunya sud. Sempre fent-ho a tall informatiu i de manera respectuosa sense obligar a ningú a fer res que no sigui la seva voluntat. Si hi ha una associació d’exalumnes o quelcom semblant també se’ls podria comunicar.

5) L’Associació d’Amics de la Bressola permetrà que durant la seva festa anual, La Bressolada, Tradicat pugui posar una parada informativa o repartir fulls volants si així ho consideren escaient les 2 entitats.

6) Aquest conveni de col·laboració es renovarà anualment pel juny, sempre i quan una de les dues entitats no en demani la seva revisió amb almenys 2 mesos d’antelació.

Signen aquest document a Vic a 18 de juny de 2014 els presidents de les dues entitats.


Tradicat. Sr. Josep Costa                    Associació d’Amics de la Bressola. Sr. Aleix Andreu

Tornar